Gome

Gome er en ostemasse av brestet melk som kan serveres til for eksempel lefse og vafler. Gome kan også serveres som en selvstendig rett, gjerne mot slutten av måltidet. Gome har lange tradisjoner flere steder i landet og ble i stor grad benyttet som festmat der vi i dag serverer kaker, for eksempel til jul.

Hos oss produserer vi vår egen gome, kjent som «Jærgomen», denne blir produsert i våre lokaler av Brit Lerøy. Gomen selges til butikker, men også direkte til kunder om vi har noe liggende på lager. Gomen bruker vi i en av våre spesialiteter, nemlig «Teslørte Jærjente» som er en vri på den tradisjonelle «Tilslørte Bondepike» desserten.